top of page
Lesní klub Průzkumníci: Pro Gallery

Lesní klub Průzkumníci

Lesní klub Průzkumníci je určen pro děti ve věku cca 3, 5 roku - 6 let, které jsou rády v přírodě a zvládnou nějaký čas bez rodičů.

Od února 2023 máme jedno volné místo na 3-4denní docházku. Pro více informací se obraťte na koordinátorku klubu Lenku Veszelei (jestrabi.dubec@gmail.com, 736 648 031)

Klub děláme s našimi dětmi a pro naše děti. Nabízíme rodinnou atmosféru s individuálním přístupem ke každému dítěti. Naším cílem je spokojené dítě. Bezpečné prostředí vnímáme jako klíčové pro přirozený vývoj a rozvoj potřebných dovedností.

Kdy: pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 8:30 do 16:00. 

Kde: Ráno se scházíme u klubovny (U Transformátoru 648, 107 00 Praha). Většinu času jsme venku v krásné dubečské přírodě. K dispozici máme klubovnu vytápěnou kamny i krytou venkovní terasu.

Co děláme: Začínáme společným přivítáním v kruhu. Poté vyrážíme do přírody, zahrajeme hry, tvoříme. Věnujeme se danému tématu. Po obědě odpočíváme, čteme pohádky, hrajeme na nástroje. Odpoledne je buď řízená činnost, či volná hra.


Máme několikaleté zkušenosti s dětmi. Naše aktivity i jednotlivé hry skrývají pečlivě zvolený cíl z mnoha klíčových oblastí jako sociální dovednosti, sebedůvěra, koordinace pohybů a orientace v prostoru, jemná motorika, smyslové vnímání, chápání dějovosti, paměť a pozornost, tvořivost, kreativní a konstrukční schopnosti, řečové dovednosti. To vše s respektem k sobě i ostatním a v těsném kontaktu s přírodou!

Kapacita: 14 dětí na den. Přítomny jsou dvě průvodkyně. Chod klubu zajišťuje 6 průvodkyň, které mají odpovídající vzdělání i zkušenosti.

Cena pro školní rok 2022/2023:

Čtyřdenní docházka 6 600 Kč za měsíc.

Třídenní docházka 4 800 Kč za měsíc.

Dvoudenní docházka 3 600 Kč za měsíc.

Jednodenní docházka 2 700 Kč za měsíc.

Další informace:

Navazujeme na několikaleté zkušenosti z komunitního projektu Lesní kvítka

Komunitní princip je základem pro bezproblémové fungování klubu.

Společně slavíme tradiční i méně známé slavnosti v roce.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku Lenku Veszelei na e-mailu jestrabi.dubec@gmail.com, či telefonicky +420 736 648 031.

Lesní klub Průzkumníci: What We Do

Formulář pro zájemce

Děkujeme za odeslání!

Lesní klub Průzkumníci: Formulář zpětné vazby
Lesní klub Průzkumníci: Soubory
Lesní klub Průzkumníci: Pro Gallery
bottom of page